"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt

Co je to permakultura?

    Permakultura je pojem, který zatím není příliš známý. Jedná se o styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí ve kterém člověk žije, způsobem, který je trvale udržitelný a stále se obnovující.

 

 

 

    Permakultura se dá v podstatě uplatnit v jakémkoliv měřítku pro zahrady, lidská obydlí, farmy, obdělávanou půdu, balkony, vodní plochy, výrobní procesy, …..  Je to nový způsob myšlení, tvořivý, inteligentní a uvědomělý design, měnící současné neefektivní a destruktivní formy, jimiž si lidstvo zajišťuje své životní potřeby a využívá planetu Zemi. Hlavním cílem je zajistit blahobyt člověka tak, aby to nebylo na úkor ostatních lidí, životního prostředí, rostlin a zvířat. Anglické slovo „permaculture“ se skládá ze dvou slov – permanent a agriculture. „Permanent“ znamená permanentní, trvalý. Neznamená to však pouze trvale udržitelné zemědělství, ale také permanentní kulturu, protože žádná společnost nemůže přežít bez trvale udržitelného a etického využívání krajiny.

          Základní principy permakultury zůstávají stejné po celém světě, ale mění se použité techniky podle klimatu, složení půdy, dostupných zdrojů a v neposlední řadě podle potřeb lidí, kterým má design sloužit.

 

Základní principy permakultury

-         Respektování přírodních zákonů

-         Etické zacházení s přírodními zdroji

-         Využití zdrojů místně dostupných

-         Péče o planetu

-         Péče o lidi

-         Spojování více prvků ve fungující celek

-         Maximální efektivita při minimální vložené energii

-         Rozmanitost a originalita

-         Kladný a tvořivý přístup k řešení problémů

-         Dělení se o nadbytečné zdroje

-         Produkování jen recyklovatelného odpadu

-         Snaha učinit život radostnějším a  jednodušším  

Kořeny permakultury

    Tento koncept vznikal v sedmdesátých letech dvacátého století v Tasmánii a Austrálii. Zakladateli jsou Bill Mollison a David Holmgren. Permakultura je tedy designérský systém pro navrhování trvale udržitelných člověkem vytvořených produkčních systémů a lidských sídel. Vychází z pozorování přírodních systémů a z moudrosti tradičního zemědělství, staví ale také na moderním vědeckém a technickém poznání. Lidé dělají to co dělají, protože to tak dělají všichni ostatní. Nové je obvykle přijímáno s nedůvěrou, proto je potřeba umožnit každému možnost informované volby, nezávisle na převládajícím názoru veřejnosti. Přitom permakultura není žádnou "alternativou", alternativními by se měly nazývat současné způsoby hospodaření, které postrádají jakoukoliv logiku a vedou do slepé uličky.


Bill Mollison

Zakladatelé permakultury vydali v roce 1978 první knihu, nazvanou Permaculture One.

 

David Holmgren


Kdo a kdy permakulturu uplatní?

    Ve chvílích, kdy je člověk zaplaven informacemi o tom, jak špatná je situace se životním prostředím, škodlivinami v potravinách, či stavem světa celkově, lze pozorovat tři základní reakce:

1)      ignoruje skutečnost a doufá, že se to týká někoho jiného

2)      uvědomí si problém, ale propadne depresi

3)      uvědomí si problém a začne něco dělat – a právě zde se uplatní permakultura.

    Permakultura je návod, technika, způsob myšlení i životní styl v jednom. Je to na etice založený designérský systém, spojující dobré bydlení s bezpečnou produkcí potravin a estetikou, zahrnující též společenské a finanční stránky. Je na každém z nás, co z toho se rozhodneme uplatnit v našem každodenním životě. Lze ji použít i v tom nejmenším rozsahu, ale i v celosvětovém měřítku. Vědci se stále dohadují, kolik toho naše planeta ještě snese, ale dříve či později bude přechod na něco jiného (ať se tomu bude říkat jakkoliv) v zájmu přežití lidstva jedno z nejlepších řešení. Skromným začátkem jsou již dnes např. rodové statky, biofarmy a komerční ekologické pěstování plodin. To celé je možné jen proto, že si dostatečně velké množství lidí uvědomilo dopad chemických postřiků na kvalitu jídla a zdraví. Ale ani to není konečné řešení, metody permakultury jdou totiž ještě o pár kroků blíž k dokonalosti. Je to taková malá revoluce, která začíná u vašeho domu, ale má sílu změnit svět.

Důkladně vymyšlené

    To úplně nejlepší na permakulturním designu je, že se nesnaží lidi nutit k něčemu jen proto, že je to dobré pro životní prostředí. Tak by to opravdu nefungovalo, neboť je v lidské povaze sledovat vlastní zájmy na prvním místě, za každou cenu. Tvůrci permakultury to dobře věděli, proto vymysleli něco, co každý bude dělat hlavně pro sebe, pro vlastní dobro a zisk. Všechny permakulturní techniky jsou totiž obvykle levnější než ty ostatní, snadno aplikovatelné i pochopitelné, jejich použitím se šetří čas, práce i peníze. Ochrana a zlepšování životního prostředí je jako bonus – něco, co je přirozeným a nedílným vedlejším produktem permakultury.


 

Permakultura a legislativa

    Občas někteří lidé tvrdí, že slovo "permakultura" je chráněno ochrannou známkou, nesmí se libovolně používat, nebo že permakultura má být šířena jen skrze oficiální permakulturní spolky atd. Původně to tak Bill Mollison asi zamýšlel, ale nic z toho není pravda (osobně mi to potvrdil David Holmgren při návštěvě v Praze), permakultura je již slovo zcela běžné, stejně jako slovo zemědělství nebo mulčování a nikterak chráněno není. Byla by též škoda permakulturu nechat zaprášenou mezi skupinkami lidí, kteří se schází několikrát ročně nad šálkem kávy. Permakultura musí být normou v každé inteligentní domácnosti. Jak říká Bill Mollison "Přece nebudeme jen tak sedět a nenecháme ty bastardy, aby to tady mezitím všechno zválcovali" :-).

    Dobrá zpráva tedy je, že permakultura je zdarma, k dispozici kdykoliv a kdekoliv pro každého. Můžete začít hned, třeba na balkóně. Informací o postupech bylo bohužel donedávna dostatek hlavně v angličtině, na internetových stránkách a v mnoha zahraničních knihách a časopisech. Každým rokem se situace lepší. Stránky www.ekozahrady.com jsem založil v roce 2002 proto, aby přinášely mezi širší veřejnost to hlavní a nejdůležitější, co se týká převážně zahradní tvorby a designu, tedy v podstatě jen část toho, o čem permakultura doopravdy je. 

autor článku: Jaroslav Svoboda, 2002 (doplněno 2005)

Související článek:

David Holmgren a Sue Dennet v Praze

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt