"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 

Úvodní Ekozahrada Rostliny Klub Kurzy Doporučuji Kontakt

Ráj ze skládky
O snech nadšeného zahradníka a jejich realizaci na bývalé skládce


    Tento článek je bez úprav převzat z webu "Dům a Zahrada", kde byl uveřejněn pod názvem "Umění pomáhat".
Foto je jen ilustrační.


    Učily nás to již naše maminky: Je potřeba být laskavý a mít porozumění pro potřeby druhých. A právě na tohle jsem si neodbytně vzpomněla, když jsem poslouchala vyprávění jednoho "zeleného" nadšence v malé vesničce nedaleko Remscheidu v německém Porýní.

    S množícím se počtem nových rodinných domů, bungalovů i nepravděpodobných rezidencí přibývá také zahrad. Je vyhráno, řekne si letmý pozorovatel. Konečně získá zahradní umění zpátky svou ztracenou slávu a čest a přírodě a krajině budeme alespoň maličko prospěšní, vrátíme-li jí pár bezpečných kapsiček, odborně zvaných biologické niky.
Avšak pozor: Nevrátíme zahradám kvalitu uměleckého díla, nevytvoříme cenný biotop, pokud se bude dnešní zoufalá konfekce stále patlat ze stále stejných zahradnických klišé, pyšnými tvůrci předkládaných jako odborně založené zahrady! Poctivější přístup vidím ve stále sílícím trendu návratu k "přírodním zahradám", polopřirozeným biotopům s cíleně vytvořenými vazbami mezi rostlinami a s lákavou nabídkou k osídlení živočichy a hmyzem. Takto založeným společenstvům se odborně říká permakultura, neboli: jde o spojení rostlin a živočichů na základě znalosti jejich přirozených vlastností, potřeb a vazeb na prostředí. Zahrady založené podle této teorie jsou přírodně krásné a obdivuhodně zdravé.

Johannnesova zahrada

    Přírodní, nebo také permakulturní zahrada rozhodně není totéž co zdivočelý sad nebo zplanělá zahrádka. Pro vytvoření takového společenstva je třeba mít hodně vědomostí o vlastnostech rostlin, možnostech daného prostředí a vazbách na živočichy. Z tohoto důvodu vytvořil nadšený zahradník v přehuštěně osídlené oblasti Wuppertal - Remscheid svou lesní zahradu, ukázku produkční a současně odpočinkové oázy, založené výhradně na spolupráci rostlin, hub, hmyzu a živočichů. Za symbolickou jednu marku ročního nájmu pronajal kousek lesa stísněného mezi vesnicemi. Byla to zpočátku spíše odpadky zavezená rokle, kterou probublával zcela mrtvý potůček. Všechen odpad nechal odvozit na regulovanou skládku a pustil se do práce. S respektem k daným půdním a klimatickým podmínkám založil zahradu, ve které není rozdílu mezi užitkovostí a krásou. Vysázel zde v převaze samé přírodní druhy rostlin. Použil ovšem nejenom původní evropské druhy, ale také zástupce asijské a americké flóry, kde to bylo zapotřebí. Měkké kompozice z vitálních krásných rostlin se skromnými barvami překypují zdravím. Původní botanické druhy jsou totiž od přírody mnohem lépe vybaveny pro souboj s chorobami a škůdci a se znalostí věci lze jejich rozvážným kombinováním tuto odolnost ještě podpořit.
    Kupříkladu šanta kočičí odpuzuje dřepčíky. Druhy lákající protivné mšice se prosázejí mátou, která je naopak odpuzuje. A úplným přeborníkem je kopretina řimbaba, účinný univerzální insekticid. Právě z této kopretiny bylo izolováno pyrethrum, které dalo základní vzorec několika generacím pyrethroidů, k přírodě šetrných insekticidů.
Zlatou stuhu šampiona si zasluhuje ovšem aksamitník, též známý jako afrikán. Nejen že působí jako účinný repelent na většinu škodlivého hmyzu, ale také desinfikuje zem od půdních háďátek. Proto jej vysazovali mezi užitkové rostliny jihoameričtí Indiáni na svých terasovitých polích. Tam by přemnožení jakéhokoli škůdce zničilo staletou práci při stavbě opěrných zdí. Brutnák zase vysazuje Johannnes mezi keříčky jahod a rajčat. Velmi jim to spolu sluší a navíc to podporuje jejich růst. V zeleninových záhonech také kvete řebříček obecný, který posiluje odolnost proti houbovým chorobám a svými kořenovými výluhy zlepšuje chuť zelenin.
    Často zde prší a tak houbové choroby někdy zaútočí na jabloně a brambory. Potom Johan vytáhne do boje výluhy z cibule, česneku a kostivalu. Kostival jako ochrana proti plísním a současně jako dobré hnojivo se nastýlá do řádků mezi brambory a rajčata. Všechny organické zbytky se samozřejmě kompostují a vracejí zpět do zahrady. Spadlé stromy v okolním lese se pouze odvětví, hlavní kmen se nechá ležet a po třech měsících se naočkuje kulturou nějaké jedlé houby. Díky těmto kmenům se do místa vrátily vzácné druhy brouků, celá desetiletí v oblasti nespatřené. Za slézy, náprstníky, stračkami, kakosty a dalšími květinami přilétli motýli a vzácné druhy můr. Najednou bylo místo lákavé pro další a další druhy ptáků. Bahenní rostliny vysazené na břehy potoka postupně vyčistily vodu a do přehrazené tůňky se nastěhovali mloci. Ten "zelený" blázen nehubí dokonce ani slimáky. Ty přece potřebuje pro své ježky! Tohle bývalé smetiště je dnes nejbohatší biologickou nikou v širém okolí. Zdravé a krásné rostliny okolo besídky a malé chaty přinášejí radost a zeleninovo-květinové záhony a padlé kmeny plné houbových plodnic zase užitek. V současnosti získal Johannes grant města Wuppertalu a vyučuje ve své zahradě principy permakultury studenty zdejšího přírodovědného gymnasia.


Úvodní Ekozahrada Rostliny Klub Kurzy Doporučuji Kontakt