"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt

Sázení s dětmi 
v areálu školy v Praze

Malý fotoseriál z akce

Děti nejdříve zahrály na flétny a zazpívaly jarní písničku a pak je paní třídní učitelka nechala vylosovat, do které pracovní skupinky půjdou.

A začalo se sázet...

 

 

Sázelo se mnoho keřů a stromů (zhruba kusů 80 rostlin), našich původních českých a také různých jedlých druhů : dřín, hloh, arónie, mišpule, meruzalka, muchovník, rakytník, kalina, zimolez, skalník, psí víno, líska, střemcha, kdoulovec, ptačí zob, plané růže atd. Více než čtyřicet druhů...

Děti byly velice aktivní, ale rodiče jim poslušně pomáhali...

 

 

Dokonce i paní třídní učitelka sázela...

V podstatě každý strom či keřík získalo "do péče" nějaké dítko, má tedy možnost pravidelně pozorovat, jak mu jeho keřík roste a plodí, neboť se sázelo mnoho jedlých druhů (a je velice poučné, že děti chtěly přirozeně sázet hlavně jedlé a užitečné keře).

V další části, po pikniku, proběhlo mulčování. Mulčovali jsme kartónovými krabicemi a slámou.  

  

Důvod? Zabrání se růstu plevelů, které by mohly utlačit zasazené keře. Takto zakrytá půda zároveň lépe drží vlhkost, tedy není třeba tak často zalévat. Sláma se časem rozloží a vznikne z ní humus, který je základem kvalitní půdy... později tuto funkci převezme příroda, neboť ona mulčuje neustále (listím, odumřelými rostlinami apod.)

 

Zasazené keře a stromy v mulči.

Ještě zalít a uklidit nářadí...

A počkat si až keře a stromy vyrostou...

Průběh akce


(předjaří - zrodila se myšlenka)

(jaro-léto zrealizovala se myšlenka)


 10:00                                                16:00

Tento projekt byl zrealizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy na nákup rostlin.
Odbornou pomoc, nákup, dopravu a rozmístění keřů bezplatně zajistil Jaroslav Svoboda (www.ekozahrady.com). 

Energii a radost do stvořeného vložily především děti z waldorfské základní školy a jejich rodiče.
Dík zaslouží také vedení této základní školy, že dětem byla tato akce umožněna. 

 

Text a fotky J. SvobodaÚvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt