"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 

Úvodní Ekozahrada Rostliny Klub Kurzy Doporučuji Kontakt

Strom & Guild

Rostliny chtějí společnost aneb co je to Guild

    Pro vytvoření jedlé lesní zahrady potřebujeme vědět, co je guild. Guild je anglické slovo a slovník nám prozradí mnoho českých významů : společenstvo, bratrstvo symbióza, cech. Proto budu raději nadále používat anglickou verzi, je kratší a výstižnější. Nám se totiž jedná o společenství rostlin a živočichů žijících v těsné blízkosti, vzájemně si pomáhajících a vytvářejících tak harmonický celek. 


    Guild v našem případě je tvořen jedním větším středovým stromem a další nižší vegetací, která na něj navazuje. Cílem je vytvořit samostatně fungující přírodní celek, který navíc počítá s lidskými zájmy - dává nám úrodu a vypadá hezky. Opakem toho je strom stojící samostatně, který také dává úrodu, ale potřebuje k tomu naši péči (mnohdy škodlivou pro nás i pro životní prostředí) jako náhradu za tyto chybějící přírodní vztahy.

    Rostliny v tomto společenství podporují středový strom v mnoha směrech - přitahují užitečný hmyz pro opylování a přirozenou kontrolu škůdců, zlepšují úrodnost půdy, snižují kořenovou konkurenci, zadržují vláhu, vyvažují populace plísní, spolupracují s podzemními houbami a díky jejich látkám a pomoci léčí některé své choroby, obohacují člověkovu úrodu o vlastní plody, listy a kořeny, vytvářejí prostředí pro hmyz, živočichy atd.  Výsledkem je zdravější strom a  ekologická rovnováha, což odebere mnoho práce z beder zahradníka a vrátí ji přírodě. 

    Množství použitých rostlin závisí na velikosti stromu a celého seskupení -  samozřejmě větších se vejde méně, menších více. Každá zahrada má jiné podmínky a výsadba okolo a pod stromem závisí na jeho velikosti, hustotě koruny a klimatických podmínkách. Každý zahrádkář musí přijít sám na to, co jeho guild potřebuje. Proto neexistuje přesný návod, jen určitá vodítka a nápady jak dosáhnout kýženého efektu co nejdříve a nejlépe. 


Sloučením dvou nebo více prvků dohromady získáme výhody, které neposkytuje žádný z nich osamoceně.


Co by měl guild obsahovat?

    Každý guild by měl obsahovat hlavní strom, rostliny přitahující hmyz a ptáky, mulčovací rostliny, rostliny vytahující živiny z velkých hloubek, rostliny schopné svými kořeny do půdy dodávat vzdušný dusík a také úkryty pro užitečný hmyz a živočichy. Dále je na vás prostudovat literaturu, internet, účastnit se kurzů, nebo pozorovat přírodní společenstva a zjistit, která rostlina je čím prospěšná, jaké má nároky a kolik funkcí by mohla plnit. Je to jak detektivní příběh. Čím více funkcí rostlina plní, tím lépe. Rostlina která je jedlá, produkuje živiny do půdy, funguje zároveň jako mulčovací a přitom krásně kvete a láká hmyz, je pro tento styl jasná volba. Přemýšlejte na vlastní zahradě, co v seskupení chybí nebo nefunguje a jak to napravit. Okrasné atriové zahrádky plné nesmyslně nashromážděných rostlin - jen na estetické bázi- jsou pravým opakem toho, co chceme pomocí guildové metody dosáhnout. Teprve při srovnání těchto dvou extrémů lze zjistit, že pravá estetika a energie se skrývá především v živé přírodní harmonii, nikoliv ve sterilním a samoúčelném skládání navzájem nesouvisejících rostlin.

    Guild se neustále mění. V průběhu jeho života se stane, že některé rostliny nebudou nadále potřeba a odumřou, jiné se rozrostou a některé sami nahradíte jinými. Tento vývoj je naprosto přirozený a je potřeba s ním počítat.


Tyto výše popsané metody je možno stále vylepšovat a zkoumat. Pro každé místo na této planetě se hodí jiná skladba rostlin, české podmínky jsou také specifické a rozhodně nelze jen kopírovat schémata ze zahraniční literatury.


Guild a jedlá lesní zahrada

    Jedním ze způsobů, jak vytvořit jedlou lesní zahradu, je inteligentně sloučit mnoho guildů dohromady. Případně lze prosázet již hotový sad rostlinami stejným stylem. Nikdy není pozdě vytvořit toto společenství u již rostoucích stromů, ale u starších někdy může být nezbytné založit pod stromem vyvýšený záhon s kvalitní hlínou či kompostem, protože půda pod ním  může být již značně prokořenělá a vyčerpaná, než aby se v ní  jednotlivé rostliny snadno ujmuly. Příroda je navíc natolik chytrá, že pokud ji necháte svobodnou volbu, často začne symbiotické společenství rostlin sama vytvářet.


autor článku: Jaroslav Svoboda, 2002

Poznámka: pro zájemce o sestavování guildů, jedlého lesa a vymýšlení společenstev z vhodných rostlin jsem připravil kurz Design Jedlého Lesa II. a též knihu obsahující nezbytné základy pro ekozahradní tvorbu. J.S. 2009


Úvodní Ekozahrada Rostliny Klub Kurzy Doporučuji Kontakt