"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt

Ukázky závěrečných návrhů absolventů perma-designérského výcviku
V.P.D.1

Zde zobrazené návrhy jsou hlavní části projektů (stromové a keřové patro a jiné prvky), jejichž kompletní forma obsahuje ještě textové části s podrobným popisem záměru a výkresu, seznamy použitých rostlin,
propracovanější trvalkovou podsadbu a případně další dokumenty dohodnuté se zákazníkem ve smlouvě. V případě potřeby a dle dohody designér vypracovává ještě výkresy obsahující postupný (sukcesní) vývoj rostlinných společenstev. To v případě, že změny v čase které chce zobrazit by na jediném výkresu způsobovaly nepřehlednost. K některým z těchto návrhů tedy patří ještě doplňující výkresy, které zde již neuveřejňuji. Osobně nepovažuji žádný styl kreslení (barevnost, ruční perokresbu, počítačové zpracování, nebo kolečka ze šablonek obtažená tužkou) za lepší nebo horší. Každý si volí to, co umí a co ho baví. Je velkým kladem, když je výkres hezký. Ale důležitější je, aby design byl hlavně funkční a plánek v měřítku přesný, srozumitelný a přehledný. Přeci jen nejde ve finále o papír, ale o výsledek který dle něho vznikne na pozemku. Jde o to, aby dřeviny byly vhodných druhů a odrůd pro konkrétní stanoviště, nestínily si pokud nemají, opylovaly se, tvořily větrolam či pohledovou bariéru, vytvářely podporující se společenstva a plodily jedlé plody. Zběžný pohled na zmenšené výkresy v plné míře nezachytí znalosti, myšlenkové pochody a skvělé nápady, které do nich jejich tvůrci vložili. Všechny tyto výkresy jsou tvořeny v reálné situaci, tedy jde o zakázku pro opravdový projekt - pro půlhektarovou (cca 5.000m2) extenzivně obhospodařovanou jedlou a pestrou zahradu pokrokové mateřské školy, vytvářený na základě přesně stanovených požadavků. 
Jaroslav Svoboda

Zpět na seznam designérů


Klapková KamilaFišer KamilSvoboda TomášVoxová HanaKarhánková IvetaLevínský David
Nováková JanaBláhová BeataŠevčíková JarkaTichaiová MartinaŠůrová JitkaSúkeníková KatarínaKorytiak JurajKlvaňová Linda
Zpět na seznam designérů

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt